Nõuded ohtlike veoste vedamiseks autotranspordiga

Ohtlikud ained on veosed, mis võivad põhjustada olulist kahju inimestele, tehnikale ja/või ümbritsevale loodusele. Nende ohtlikkus seisneb võimes plahvatada või süttida, aga samuti avaldada toksilist, korrodeerivat ja radioaktiivset mõju. 

Selliste ainete ja materjalide transportimist Euroopas reglementeerib Euroopa leping ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta (ADR), mis kirjutati Genfis alla juba 1957. aastal.

Ohtlike ainete kategooriasse kuuluvad veosed

 • Klass 1– Lõhkeained, sealhulgas lõhkevahendid (pürotehnika) ja lõhkeaineid sisaldavad seadised.
 • Klass 2– Gaasid, sealhulgas mürgised ja mittemürgised, kergestisüttivad ja mittesüttivad.
 • Klass 3– Kergestisüttivad vedelikud, samuti vedelikud, mis eraldavad kergestisüttivaid aurusid.
 • Klass 4.1– Kergestisüttivad tahked ained, mis on võimelised lühiajalise toime (sädemete, leekide, hõõrdumise) tagajärjel süttima.
 • Klass 4.2– Isesüttivad ained, millel on omadused transpordi ajal spontaanselt kuumeneda ja süttida.
 • Klass 4.3– Ained, mis eraldavad veega kokkupuutel kergestisüttivaid gaase.
 • Klass 5.1– Oksüdeerivad ained on peamiselt mittesüttivad ained, mis aitavad kaasa muude materjalide süttimisele ja tekitavad hapnikku, mis põhjustab intensiivsemat põlemist.
 • Klass 5.2– Orgaanilised peroksiidid on enamasti tuleohtlikud ained, mis süttivad kergesti ja on vastuvõtlikud mehaanilistele kahjustustele.
 • Klass 6.1– Mürgised (toksilised) ained, mis võivad sissehingamisel, organismi sattumisel või nahaga kokkupuutel esile kutsuda mürgitust, haigust või surma.
 • Klass 6.2– Nakkusohtlikud ained, samuti patogeenid, mis allaneelamisel või nahaga kokkupuutel võivad põhjustada mürgitust, haigusi või surma.
 • Klass 7– Radioaktiivsed ained.
 • Klass 8– Korrodeerivad ja mürgised ained, mis võivad põhjustada naha ja hingamisteede löövet ning samuti muude veoste ja transpordivahendite söövitavaid kahjustusi. Võivad muude orgaaniliste materjalide ja kemikaalidega kokkupuutel põhjustada tulekahju.
 • Klass 9– Muud ohtlikud ained, mis ei kuulu ühtegi ülalnimetatud klassi, kuid mille transportimiseks ja ladustamiseks on vaja eritingimusi. 

Ohtlike veoste pakendamise kord

Rahvusvahelise ADR-lepingu kohaselt vastab igale ohtlikule veosele oma pakendirühm:

 • I — väga ohtlik veos
 • II — lihtsalt ohtlik veos
 • III — mõõdukalt ohtlik veos

Milliseid ohtlikke veoseid veame

Meie ettevõtte puhul võite vedaja hoolde usaldada sellised ohtlikud veosed nagu väetised ja taimekaitsevahendid, õlid, määrdeained, lakid, värvid, olme- ja autokeemia, kosmeetika- ja parfüümtooted. Meil on mitmeaastane kogemus selliste ainete transportimisel ja tagame absoluutse ohutuse logistilise protsessi igal etapil.

Ohtliku veose lähetaja kohustused

 • Veose saatja peab veenduma, et veos on klassifitseeritud ja et seda on lubatud vedada.
 • Kaup peab olema ettenähtud viisil pakitud ja tähistatud.
 • Varem tuleb vormistada ja esitada vedajale saateleht ja muud vajalikud dokumendid.

Kas ohtlik veos vajab vedamist Balti riikides? Võtke ühendust ettevõtte BaltFreight esindajaga, et saada üksikasjalikku teavet veo kohta ja veos vormistada.

03-30-2019

Viime kauba ukselt ukseni 24 tunniga

Valmistame ette dokumendid, laadime koorma peale, koostame optimaalse marsruudi, viime koorma kohale. Võtame kogu töö enda kanda.

Kiirtellimus

Soovitame lugemist

Veoste ühitamine: mida see endast kujutab ja milles seisnevad selle eelised äritegevuse jaoks?

Tänapäevastes logistilistes protsessides seisneb ühitamine eri veoste ühendamises üheks suureks partiiks. See võimaldab vähendada logistikale tehtavaid kulutusi transpordivahendil oleva kasuliku

Loe lähemalt

Autovedude eelised võrreldes raudteevedudega

On levinud arvamus, et kaupade raudteevedu on autotranspordist odavam ja tõhusam. Käesolevas artiklis selgitame üksikasjalikult, miks see nii ei ole.

Loe lähemalt

Nõuded ohtlike veoste vedamiseks autotranspordiga

Ohtlikud ained on veosed, mis võivad põhjustada olulist kahju inimestele, tehnikale ja/või ümbritsevale loodusele. Nende ohtlikkus seisneb võimes plahvatada või

Loe lähemalt

Külmutusautod: tööpõhimõte

Külmutusauto kujutab endast isotermilist furgooni, mis on isoleeritud kihiliste paneelidega ja varustatud külmutusseadmetega, mis säilitavad temperatuuri etteantud väärtustes. Külmutusautode ainulaadne

Loe lähemalt

Kas mõni küsimus jäi vastamata?

Räägime täpsemalt lepingutingimustest, teenustest ja hindadest, koostame personaalse hinnapakkumise.

Pikkus x Laius x Kõrgus (cm)