Autovedude eelised võrreldes raudteevedudega

On levinud arvamus, et kaupade raudteevedu on autotranspordist odavam ja tõhusam. Käesolevas artiklis selgitame üksikasjalikult, miks see nii ei ole.

Mõistmiseks piisab ühest lihtsast näitest. 

Oletame, et kaubasaatja soovib kaupa vedada 500 kilomeetri kaugusele. Praktika näitab, et selle veose transportimine autotranspordiga kestab umbes 5–6 tundi. Analoogse kauba vedamine saajani kestab raudteel 12 kuni 24 tundi. Millest on see tingitud?

Raudteevedude probleemid

Veoste raudteetranspordiga saatmise eripära seisneb selles, et tarneahelas on vaja mitut täiendavat etappi. Nii on saatjal vaja kaup esmalt viia laost raudteejaama. Seejärel vajab kaup laadimist autolt raudteevagunile. 

Nagu teada, allub raudteeveeremi liiklus rangele sõiduplaanile, mistõttu veo ootel kaup jääb jaama ootele – kuluvad lisatunnid või koguni päevad.

Rongide sõiduplaani võib muidugi lugeda ka positiivseks teguriks, sest alati saab täpselt öelda, millal veos jõuab sihtjaama. Kuid meie juhul (transportimisel kaugusele kuni 500 km), muutub rongide sõiduplaan takistavaks teguriks, mis mõjutab tarnimiskiirust. 

Lõppjaama jõudes ei satu kaup üldse mitte saaja kätte, vaid laaditakse rongilt autotranspordile. Sel etapil tekib ahelas liigne lüli, mis teatud tingimustel võib hõlpsasti osutuda nõrgaks (veose kahjustamise oht maha-/pealelaadimisel, nõutud ladustamisrežiimi eiramine jne).

Autovedude eelised 

Veoste autotransport kaugusele kuni 500 km on tunduvalt kiirem ja tõhusam kui raudteetranspordiga.

Esiteks saab kauba kohe saatja juures laadida autole ja teiseks saab kauba vedada kohe tellija ukse taha. Liigsete lülide puudumine punktide A ja B vahel muudab tarnimise usaldusväärsemaks ja kiiremaks. See on eriti aktuaalne kiiresti riknevate veoste ja kiirsaadetiste korral.

Teiseks võimaldab Euroopa autoteede võrk viia kauba kohale praktiliselt mis tahes aadressile. Seejuures saab auto erinevalt rongist sõita alati alternatiivset marsruuti mööda – näiteks, kui sõiduteel on toimunud avarii või tehakse remonditöid. 

Kolmandaks on autotranspordi valimine kõige otstarbekam koondveose saatmise korral. Sel juhul on vedajal lihtsam komplekteerida väiksem, 10-20 tonni kaaluv partii, kui püüda kokku panna kasvõi üht vagunit. 

Juhtumid, kui kaupa on soodsam vedada autotranspordiga

Raudteevedu võib olla põhjendatud juhul, kui kauba säilimisaeg on pikk ja kui kaup vajab kiiret kohaletoimetamist. Lisaks on veose rongiga saatmine põhjendatud juhul, kui raudtee on ainus ühendustee sihtkoha ja ülejäänud piirkondade vahel. Kuid selline variant on aktuaalne pigem Venemaa ja mitte Euroopa jaoks.

Samal ajal näitab maanteetranspordi kasutamine kaupade, sealhulgas kiiresti riknevate kaupade kiireloomulise lähetamise, samuti koondveoste transpordi suurt efektiivsust. 

Kas plaanite veost saata autotranspordiga suvalisele aadressile Eestis, Lätis või Leedus? Kasutage ettevõtte BaltFreight teenuseid!

09-17-2019

Viime kauba ukselt ukseni 24 tunniga

Valmistame ette dokumendid, laadime koorma peale, koostame optimaalse marsruudi, viime koorma kohale. Võtame kogu töö enda kanda.

Kiirtellimus

Soovitame lugemist

Veoste ühitamine: mida see endast kujutab ja milles seisnevad selle eelised äritegevuse jaoks?

Tänapäevastes logistilistes protsessides seisneb ühitamine eri veoste ühendamises üheks suureks partiiks. See võimaldab vähendada logistikale tehtavaid kulutusi transpordivahendil oleva kasuliku

Loe lähemalt

Külmutusautod: tööpõhimõte

Külmutusauto kujutab endast isotermilist furgooni, mis on isoleeritud kihiliste paneelidega ja varustatud külmutusseadmetega, mis säilitavad temperatuuri etteantud väärtustes. Külmutusautode ainulaadne

Loe lähemalt

Nõuded ohtlike veoste vedamiseks autotranspordiga

Ohtlikud ained on veosed, mis võivad põhjustada olulist kahju inimestele, tehnikale ja/või ümbritsevale loodusele. Nende ohtlikkus seisneb võimes plahvatada või

Loe lähemalt

Autovedude eelised võrreldes raudteevedudega

On levinud arvamus, et kaupade raudteevedu on autotranspordist odavam ja tõhusam. Käesolevas artiklis selgitame üksikasjalikult, miks see nii ei ole.

Loe lähemalt

Kas mõni küsimus jäi vastamata?

Räägime täpsemalt lepingutingimustest, teenustest ja hindadest, koostame personaalse hinnapakkumise.

Pikkus x Laius x Kõrgus (cm)